KSM-Styrelsen

Ordförande: Hans Rosengren 0480-470801

Sekreterare: Christer Johansson 0480-474678

Skattmästare: Robin Ländin 0708-755463