Bli medlem i Sjöfartsföreningen

Om Du vill stödja verksamheten vid Kalmar Sjöfartsmuseum tecknar Du ett medlemskap med Kalmar Sjöfartsförening. Museets vänner Är en stiftelse som inte får ha egna medlemmar.

Kalmar Sjöfartsförening överför så gott som ograverat alla medlemsintäkter till Sjöfartsmuseet. Föreningen drivs på ideell grund och har i princip bara små administrativa utgifter.

F n kostar ett medlemskap 150 kronor per år för enskild medlem och 200 kronor för familj. Medlemskap som tecknas efter den 31 augusti ett år gäller även för nästföljande år.

Medlemsavgift betalas till Plusgiro nummer 59 24 79-0. Förlängningsavgift skall betalas senast slutet av februari för aktuellt år. Glöm inte ange namn och postadress vid betalning!

Med ett medlemskap följer fritt tillträde till museet, tre Bulletiner varje år med sanna eller sannolika berättelser från sjön och naturligtvis rätt att delta i föreningens årsmöte.

Ett årsmöte hanterar sedvanliga årsmötesfrågor, har ett föredrag i aktuellt ämne och bjuder på en rejäl landgång med dryck!